Loading...
Du er en lettvekter. Ta dæ en saftig burger. BMI < 18.5
Du e jo normal og kan fortsette med dine mat og ølvaner. BMI 18.5 - 24.9
Kanskje kutte litt ned på søtsakene og gå over til en letter type ØL. BMI 25 - 29.9
Dette er ikke bra. BMI > 30
* Required